Picture 1 Picture 2 Picture 3 Picture 4 Picture 5
Giới thiệu công ty
Các thành tích đạt được
Huân chương lao động Hạng 3 Bằng khen <br />Thủ tướng Chính phủ Cúp vàng xuất sắc<br /> Ngành Thẩm định giá Việt Nam Cúp vàng Doanh nhân văn hóa Cúp vàng thương hiệu nổi tiếng Việt Nam
Các đối tác
Thẩm định dự án đầu tư
Thông tin tuyển dụng
Văn bản tải về
Weblink
Hội TĐGVN - www.vva.org.vn
Bộ Tài Chính - www.mof.gov.vn
Sở TN & MT TP. Hồ Chí Minh
Sở Tài Chính TP. Cần Thơ
Sở Tài Chính Bình Dương
Sở TN & MT TP. Cần Thơ
VPC Asia Pacific
Hội TĐG thế giới WAVO
KH là các Sở, Ban, Ngành, UBND
Thẩm định viên về Giá
TĐV: ThS. LÊ THANH THY
Số thẻ thẩm định: III06133
TĐV: ThS. NGUYỄN MINH DIỆP THẢO
Số thẻ thẩm định: X15.1402
TĐV: Ông TRỊNH NGỌC ANH
Số thẻ thẩm định: III06088
TĐV: Ông NGUYỄN XUÂN VINH
Số thẻ thẩm định: VI.455
TĐV: Bà TRƯƠNG THỊ HỒNG ĐANG
Số thẻ thẩm định: VII.081
TĐV: Ông TRẦN THANH NHÀN
Số thẻ thẩm định: VIII13.896
TĐV: Bà NGUYỄN ĐÌNH KIỀU LAM
Số thẻ thẩm định: VII.312
TĐV: Bà HUỲNH MỸ HƯƠNG
Số thẻ thẩm định:VII.252
Copyright © 2012 by SIAC
Công ty CP Thông tin và Thẩm định Giá Tây Nam Bộ - SIAC
Địa chỉ: 24 Nguyễn Ngọc Lộc, Phường 14, Quận 10, TP. HCM
Điện thoại: 028.38681321 - 38681322 - Fax: 028.38681320