Picture 1 Picture 2 Picture 3 Picture 4 Picture 5
Giới thiệu công ty
Các thành tích đạt được
Huân chương lao động Hạng 3 Bằng khen <br />Thủ tướng Chính phủ Cúp vàng xuất sắc<br /> Ngành Thẩm định giá Việt Nam Cúp vàng Doanh nhân văn hóa Cúp vàng thương hiệu nổi tiếng Việt Nam
Các đối tác
Thẩm định dự án đầu tư
Thông tin tuyển dụng
Văn bản tải về
Weblink
Hội TĐGVN - www.vva.org.vn
Bộ Tài Chính - www.mof.gov.vn
Sở TN & MT TP. Hồ Chí Minh
Sở Tài Chính TP. Cần Thơ
Sở Tài Chính Bình Dương
Sở TN & MT TP. Cần Thơ
VPC Asia Pacific
Hội TĐG thế giới WAVO
KH là các Sở, Ban, Ngành, UBND
Ban lãnh đạo
ThS. Lê Thanh Thy
Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc SIAC
Thẩm định viên về Giá
Giám đốc sàn giao dịch BĐS SIAC
Thạc sĩ kinh tế, công tác 19 năm trong ngành Tài chính - Thẩm định giá.
TS. Nguyễn Ngọc Tuấn
Nguyên Chủ tịch Hội Thẩm định Giá Việt Nam (VVA)
Thành viên HĐQT
Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính
Ông Trịnh Ngọc Anh
Phó Tổng Giám đốc
Thẩm định viên về Giá
Giám đốc Chi nhánh Thanh Hóa
Đại học kinh tế, công tác 25 năm trong ngành Thẩm định giá.
ThS. Nguyễn Minh Diệp Thảo
Phó Tổng Giám đốc
Giám đốc Tài chính Công ty
Thạc sĩ kinh tế, công tác 15 năm trong ngành Thẩm định giá.
Bà Trương Thị Hồng Đang
Phó Tổng Giám đốc
Thẩm định viên về Giá
Đại học Tài chính Tín dụng, công tác 15 năm trong ngành Thẩm định giá.
Copyright © 2012 by SIAC
Công ty CP Thông tin và Thẩm định Giá Tây Nam Bộ - SIAC
Địa chỉ: 24 Nguyễn Ngọc Lộc, Phường 14, Quận 10, TP. HCM
Điện thoại: 028.38681321 - 38681322 - Fax: 028.38681320