Picture 1 Picture 2 Picture 3 Picture 4 Picture 5
Giới thiệu công ty
Các thành tích đạt được
Huân chương lao động Hạng 3 Bằng khen <br />Thủ tướng Chính phủ Cúp vàng xuất sắc<br /> Ngành Thẩm định giá Việt Nam Cúp vàng Doanh nhân văn hóa Cúp vàng thương hiệu nổi tiếng Việt Nam
Các đối tác
Thẩm định dự án đầu tư
Thông tin tuyển dụng
Văn bản tải về
Weblink
Hội TĐGVN - www.vva.org.vn
Bộ Tài Chính - www.mof.gov.vn
Sở TN & MT TP. Hồ Chí Minh
Sở Tài Chính TP. Cần Thơ
Sở Tài Chính Bình Dương
Sở TN & MT TP. Cần Thơ
VPC Asia Pacific
Hội TĐG thế giới WAVO
KH là các Sở, Ban, Ngành, UBND
Tin hoạt động
Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Dệt May Gia Định
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY TNHH MTV DỆT MAY GIA ĐỊNH
 
       1. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Dệt May Gia Định
           Địa chỉ: Số 10 – 12 – 14- 16 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1,
           Thành phố Hồ Chí Minh
           Điện thoại: 08. 38214302 – Fax: 08.38216794
       2. Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục); Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép; Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy khác; Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu; Xây dựng công trình kỷ thuật dân dụng khác; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (riêng khí hóa lỏng LPG không hoạt động tại trụ sở); Đại lý kinh doanh xăng dầu; Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu; Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Hoạt động thiết kế chuyên dụng; Giáo dục đào tạo nghề.
       3. Vốn điều lệ: 627.389.560.000 đồng (Sáu trăm hai mươi bảy tỷ, ba trăm tám mươi chín triệu, năm trăm sáu mươi ngàn đồng).
       Trong đó:
       - Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 30.742.088 cổ phần, chiếm 49% vốn điều lệ;
       - Cổ phần bán ưu đãi cho cán bộ công nhân viên – Cổ phần bán giá ưu đãi bằng 60% giá bán đấu giá thành công thấp nhất: 792.900 cổ phần (tương đương 1,27% vốn điều lệ);
       - Cổ phần bán ưu đãi cho cán bộ công nhân viên – Cổ phần đăng ký mua thêm theo số năm cam kết làm việc lâu dài cho doanh nghiệp: 284.900 cổ phần (tương đương 0,45% vốn điều lệ);
       - Cổ phần bán cho Công đoàn – Cổ phần bán cho Công đoàn Công ty TNHH MTV Dệt May Gia Định: 0 cổ phần (tương đương 0% vốn điều lệ);
       - Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 15.684.739 cổ phần (tương đương 25% vốn điều lệ);
       - Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 15.234.329 cổ phần (tương đương 24,28% vốn điều lệ);
       4. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 15.234.329 cổ phần (tương đương 24,28% vốn điều lệ).
       5. Mệnh giá: 10.000 đồng/01 cổ phần.
       6. Giá khởi điểm: 10.200 đồng/01 cổ phần
       7. Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (tải về file đính kèm Quy chế đấu giá bên dưới) của Công ty TNHH MTV Dệt May Gia Định do Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp. Hồ Chí Minh (HSX) ban hành.
       8. Tổ chức bán đấu giá: Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp. Hồ Chí Minh (HSX).
       9. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc:
       - Thời gian: từ ngày 16/02/2016 đến 16h00 ngày 10/03/2016
       - Địa điểm: tại các đại lý đấu giá được công bố trong Quy chế bán đấu giá do HSX ban hành (tải về file đính kèm Quy chế đấu giá bên dưới).
       10. Địa điểm công bố thông tin: Các Đại lý đấu giá, doanh nghiệp, tổ chức tư vấn và HSX.
       11. Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá: trước 15h00 ngày 16/03/2016 tại các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.
       12. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá:
       Thời gian: 9h00 thứ sáu ngày 18 tháng 03 năm 2016
       Địa điểm: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - Số 16 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
       13. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 19/03/2016 đến ngày 28/03/2016
       14. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 21/03/2016 đến ngày 25/03/2016
Để biết thêm thông tin chi tiết, nhà đầu tư vui lòng xem bản công bố thông tin, Quy chế đấu giá bán cổ phần Công ty TNHH MTV Dệt May Gia Định tại các website www.hsx.vn, www.giditexco.com.vn, www.siac.vn và các website của các Đại lý đấu giá.
 
 
CÔNG TY TNHH MTV DỆT MAY GIA ĐỊNH
  - Các tin khác
      Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Bình Dương
      Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế phát triển (thẩm định giá) Đợt 1 - năm 2013
      Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với Hội Thẩm định giá Việt Nam (VVA)
      Thông báo chiêu sinh lớp kiến thức chuyên ngành Thẩm định giá Khóa 43
Copyright © 2012 by SIAC
Công ty CP Thông tin và Thẩm định Giá Tây Nam Bộ - SIAC
Địa chỉ: 24 Nguyễn Ngọc Lộc, Phường 14, Quận 10, TP. HCM
Điện thoại: 08.38681321 - 38681322 - Fax: 08.38681320 Email:siac.tct@vnn.vn